Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Maatlabels. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Producten worden, nadat de betaling ontvangen is, uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden. Indien dit niet lukt zal er contact opgenomen worden.
2.3 Levering vindt plaats naar opgegeven naam, adres en woonplaats gegevens. Maatlabels is niet aansprakelijk voor kwijt raken van producten door foutieve opgave van adresgegevens.
2.4 Mocht er een fout gemaakt zijn bij de levering van je bestelling, meldt dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 week na ontvangst. Maatlabels zal in overleg een oplossing aanbieden.
 
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s.
3.3 Verlegde BTW bestellingen binnen de EU worden niet in behandeling genomen. Ook niet met geldig BTW nummer vanwege tijdrovende administratieve handelingen.
 
4. Retour
4.1 Bij een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de particuliere afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Meldt de retour binnen 14 dagen via email info@maatlabels.nl . Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product wordt het geld terug gestort.
Wordt de gehele bestelling geretourneerd, dan zal het gehele bedrag van de aankoop als de in rekening gebrachte verzendkosten door Maatlabels terug betaald worden.
Wordt een gedeelte van de bestelling geretourneerd, dan wordt het aankoopbedrag van het geretourneerde product terug betaald.
4.2 De kosten en verzendrisico bij retourneren zijn voor de klant.
4.3 Producten worden alleen volledig vergoed indien het product in absolute nieuwstaat is en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Is dit niet het geval dan kan waardevermindering toegepast worden. Maatlabels zal hier overbeslissen.
4.5 Om de afwikkeling van de retourprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij een briefje met bestelnummer, naam en bankgegevens bij te sluiten. Gebeurt dit niet, dan wacht Maatlabels totdat er contact met ons opgenomen wordt over de retourzending.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Maatlabels, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Maatlabels. Maatlabels houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Maatlabels maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.3 Maatlabels wordt eigendom van de foto’s die worden ingezonden en kan deze op gepaste wijze gebruiken op de internetsite zonder bronvermelding. 

6. Garantie
6.1 De garantietermijn van Maatlabels komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Maatlabels is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.2 Neem via email contact op over het defecte product, voordat het product naar Maatlabels verzonden wordt. Verzendkosten worden aanvankelijk door klant betaald.
6.3 Indien klachten door Maatlabels gegrond worden bevonden, zal Maatlabels de geleverde zaken kosteloos vervangen of repareren. Kosten voor retour sturen van het defecte product zullen door Maatlabels vergoed worden. 
6.4 Deze garantie geldt niet indien A) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Maatlabels en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld
6.5 Het gebruik van de producten van de Maatlabels is voor eigen risico en uitsluitend voor particulier gebruik. Er is geen garantie bij onjuist gebruik of andere toepassingen dan waar de producten voor bedoeld zijn.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen van Maatlabels lopen tot de vermelde datum
7.2 Aanbiedingen van Maatlabels gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.3 Maatlabels kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 
8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Maatlabels gelden slechts bij benadering en zijn indicatief.
8.2 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc; en alle teksten zijn van Maatlabels en mogen niet zonder toestemming of bronverwijzing gekopieerd worden voor eigen of ander commercieel gebruik.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Maatlabels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Maatlabels en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Loil (Didam) kennis, tenzij Maatlabels er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.